د انګلېسي ژبې د چټکې زده‌کړې او مسلکي روزنې دوه میاشتنی ځانګړی پروګرام

• د انګلېسي ژبې د ګرامر بشپړه ټولګه
• د غوره لیکلو لارې چارې
• د مسلکي روزنې او شبکې جوړونې لپاره د مهارتونه زده‌کړه
• چمتو کوونکي: د ژبو او اړیکو پیاوړي او نوم وتي متخصصین

په دې پروګرام کې د ګډون لپاره دلته ځان ثبت کړئ

ښوونیز پروګرامونه

 د عملي ژباړې زده‌کړه د ژباړې فن: څرنګه ژباړه وکړو؟ که مو ژبې زده وي، خو د ژباړې له فن او هنر سره اشنايي نه لرئ او يا هم عملا په ژباړه کې بوخت ياست، خو د بېلابېلو متنونو لپاره د ژباړې د سبکونو توپير نه شئ کولئ، افغان ليکوال علمي او ښوونيز مرکز مو…

Details

The Afghan Writer Intensive English Language Program (AF-IELP)

Afghan Writer Institute of Translation and Professional Development – 2019 Course Title:  The Afghan Writer Intensive English Language Program (AF-IELP) Year of Study:                    1st Duration in Weeks:           5 days Contact Hours per Week: Lecture (1 and half hours) Course Aims and outline The Afghan Writer Intensive English Language Program (AF-IELP) has been developed by the…

Details

Practical Translation

 Afghan Writer Institute of Translation and Professional Development 2019 Course Title:                            Practical Translation Program three months Year of Study:                          4th Duration in Weeks:                 5 days Contact Hours per Week:       Lecture (1 and half hours) Prepared by:                            Afghan Writer Institute   Course Aims and outline This course is intended to provide a comprehensive…

Details