:د کورس موخې

محصلین به د لیکوالۍ اصول، قواعد او لارې چارې وپېژني؛

محصلین به د لیکلو لپاره موضوعات پیدا کړي؛

عملي لیکوالي به پیل کړي؛

د معاصرو لیکوالو له تجربو به خبر شي؛

د پیاوړې لیکوالۍ په لور به لومړني ګامونه واخلي؛

د پښتو له معاصرې لیکنۍ ‎ژبې به خبر شي؛

محصلین به عملي لیکنې وکړي او په چاپي او برېښنايي رسنیو کې به خپرې شي؛

محصلین به په لیکنو کې د شته ستونزو د تصحح وړتیا پیدا کړي؛

 

لارښود استاد: پوهنمل اسدالله وحیدي

د کابل پوهنتون استاد

 

د تدریس د مهالوېش څرنګوالی

:لومړی لېکچر

 د کورس د پالیسۍ تشرېح؛

 د لیکوالۍ ارزښت، هدف او د لیکوالۍ په اړه افسانې او واقعیتونه؛

 د لیکنې عمومي بهیر او جوړښت؛

:دویم لېکچر

 نه پوهېږم څه ولیکم؟؛

د لیکلو لپاره موضوع څنګه پیدا کړو؟؛

:درېیم لېکچر

 افکار مې ګډوډ دي؛

 څنګه لیکنه تنظیمولی شو؟؛

:څلورم لېکچر

خاکه لیکل؛

:پنځم لېکچر

زه پوهېږم چې څه ولیکم، خو لیکلی یې نه شم؛

 څنګه یې ولیکم؟؛

په پیل کې ستونزه لرم؛

څو ډوله پیل کولی شو؛

:شپږم لېکچر

 له خپلې موضوع دفاع؛

څنګه خپله ادعا ثابتوې؟؛

:اووم لېکچر

 خپله لیکنه څنګه پای ته ورسوم؟؛

 سمه کلمه مې ذهن ته نه راځي، څه وکړم؟؛

:اتم لېکچر

خپله لیکنه مې نه خوښیږي؛

 څه وکړم؟؛

:نهم لېکچر

نه پوهېږم څه بدل کړم؛

په بیا کتنه کې کوم کارونه کیږي؟؛

:لسم لېکچر

 څه اېډېټ کړم؛

پښتو معاصره لیکنه، یاګان؛

په متن کې عددونه؛

:یوولسم لېکچر

 یو ځای او جلا لیکل، عملي کار؛

د سربلونو او ستربلونو ستونزه، عملي کار؛

:دوولسم لېکچر

لیکنښې؛

پای او ارزونه؛

.د نوم ليکنې لپاره دلته کليک وکړئ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit